jump to navigation

រដ្ឋធម្មនុញថៃចាប់ផ្តើមរសាត់ឆ្ងាយ February 14, 2011

Posted by ខេមរា in ពត៌មានថ្មី‍.
trackback

បាងកកៈ ការរាប់ថយក្រោយនូវពេលវេលា សំរាប់ថៃ្ងបោះឆ្នោតជាទូទៅនឹងចាប់ផើ្តមឆាប់ៗនេះហើយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពឹងផ្អែកប៉ុណ្ណា ទៅលើ​ប្រតិកម្មតុលាការធម្មនុញ ដើម្បី ប្រឆាំងមតិថាតើដំនើរការនោះត្រឹមត្រូវឬទេ?

មុនពេលរំលាយសភា ហើយបោះឆ្នោតសាថ្មីនោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប់ភីសីត វិចាជីវា ត្រូវការពីចារណាលើកត្តាមួយចំនួន ក្នុងការបន្ថែមទៅលើលក្ខ័ណបីដែលគាត់បានដាក់មុនេះ មាន សុខភាព ការទទួលយកច្បាប់ការបោះឆ្នោត និងបរិយាកាសសុទ្ធិនិយមដើម្បីឃោសនា បោះឆ្នោត(ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានគោលនយោបាយផ្លាស់ប្តូច្រើន)។

ជាមួយនឹងការឆ្លងច្បាប់ធម្មនុញ នៅជំនួបបីភាគីកាលពីម្សិលមិញ លក្ខ័ណត្រូវបានគេដាក់លើនាយករដ្ឋមន្រ្តីពីរនាក់។ មួយគឺ ទទួលខុសត្រូវសុខភាពពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីភពលោក។

សំរាប់លក្ខ័ណទីបីវិញ បរិយាកាសសុទ្ធិនិយមក្នុងការបោះឆ្នោត។

លោកអាប់ភីសីតគ្មានការ ព្រួយបារម្មណ៍ទៅនឹងការជួបជំគ្នារបស់ក្រុមជ្រុលនិយមអាវលឿង បើប្រៀបទៅពួកអាវក្រម ដ៏ក្រាសក្រែលប្រឆាំការឃោសនា​បោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាល។ សំរាប់គាត់ៈ ពួកក្រុមបះបោអាវលឿងប្រឆាំងជំហររដ្ឋាភិបាល ទៅនឹងជំលោះព្រំដែនជាមួយកម្មុជា គឺមិនទំនងជាបង្កើតភាពចលាចលទេ បើប្រៀបទៅពួកអាវក្រហមកាពីមុន។

ពួកក្រុមអាវក្រហមបានបង្កើតជំរំដ៏ធំបន្ទាប់ពីក្រុមអាវលៀងជួបជំគ្នាតាមដងវិថីនានា។ ក្រុមអាវក្រហមមានគំរោងជួបគ្នាតាមដងផ្លូវមួយទៀត នៅថៃ្ងនេះនិងថ្ងៃ១៩គុម្ភះ។ វាបាននឹង ជួប ដែលព្រិតិការណ៍នោះបង្កើតអោយមានសំលេងខ្លាំងប្រឆាំនឹងរដ្ឋាភិបាល។

អាប់ភីសីបាននិយាយដដែលៗថា គាត់នឹងមិនបន្តទៀតទេ​​ រហូតទាល់តែសភាបច្ចុប្បននេះបញ្ចប់អាណាត់នៅចុងឆ្នាំ។ ប៉ុនែ្តគាត់មិនដែលបានបញ្ជាក់អោយច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតនោះនៅថ្ងៃណាមួយពិតប្រាកដទេ​។​ នេះបណ្តាលអោយមានការសង្ស័យផ្សេងទៀតអំពីអាណាត់បោះឆ្នោតថ្មីនេះពេលណានឹងកើតឡើង ថាគេនឹងរាបចំក្នុងរយៈពេលបីបួនខែទៀត ឬក្នុងអំឡុងពេលដ៏ខ្លីចុងអាណាត់៤ឆ្នាំនៅខែធ្នូរនេះ។

នៅពេលដែលមានការរងសម្ពាតខ្លាំពីអ្នកកាសែត លោកអាប់ភីសីតបាននិយាយនៅពេលថ្មីៗនេះថា ការបោះនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនេះ គឺអាចទៅរួច។ ប្រសិនការកំណត់ទុកនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនេះកើតឡើង ការរំលាយសភាគួរតែកើតឡើងនៅខែមេសារ ហើយការបោះ ឆ្នោតអាណាត់ថ្មីនេះអាចត្រូវធ្វើឡើងចន្លោះពី៤៥ ទៅ៦០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីរំលាយសភាដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ។

មុនពេលការរំលាយសភា ច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងត្រូវគេកែប្រែក្នុងខ្សែបន្ទាត់ខធម្មនុញ ដូចជា ប្រព័ន្ធមណ្ឌលបោះឆ្នោត​នាយករដ្ឋមន្រ្តី កាត់បន្ថយមណ្ឌលបោះឆ្នោត​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ នៅត្រឹម៣៧៥ ហើយបង្កើនចំនួនគណបក្សរហូតដល់១២៥។ ហើយការឃោសនាត្រឹមតែមួយខែ ឬពីរខែ។  ទោះបីជាយ៉ាងណា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីបាននិយាយនៅមុននេះថា គ្មានការកែប្រែច្បាប់ត្រូវបានគេធ្វើឡើយ ទោះជាគាត់មិនបានពិនិត្យពិច័យក៏ដោយ។ លោកសត ស្រីសាតាយាធំ ជាកណកម្មការរាបចំការបោះឆ្នោត និយាយកាលពីម្សិលមិញថាកណកម្មការរាបចំការបោះឆ្នោតមានអំណាចចេញនូវបទបញ្ជា ដូច្នេះការបោះឆ្នោតត្រូវគេកែប្រែបើតាមអនុសញ្ញាចាស់។ យ៉ាងណាក៏ដោយ​ នាងបានហៅអង្គនិតិបញ្ញាតិ្តដើម្បីកែប្រែច្បាប់ប្រសិនបើសភាត្រូវបានគេរំលាយឆាប់ៗ។

កត្តាផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការពិចារណា គឺការទិទៀន។ ពេលខ្លះ ការប្រឆាំងត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាមានញ្ញាតិក្រៅផ្លូវការមួយប្រឆាំងនឹងខុដការល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅចុងខែនេះ និងដើមខែក្រោយ។ ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញផ្អាកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីការរំលាយសភាបន្ទាប់ពីមានញ្ញាតិទិទៀនមួយត្រូវបានគេធ្វើឡើង។ ប្រសិនបើញ្ញាតិទិទៀនត្រូវគេធ្វើនោះ ការពិភាក្សាទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្តាលខែ ឬក៏ចុងខែមិនា។

ការកាត់ក្តីមួយចំនួនប៉ុន្មានខាងលើនេះ មិនទំនងជាការពារលោកអាប់ភីសីត ពីការរំលាយសភាឆាប់ៗ និងធ្វើការបោះឆ្នោតនោះទេ។ ទោះបីជាយ៉ាណាក៏ដោយ អ្នកនយោបាយ ថៃរងចាំឧិកាសល្អដើម្បីរំលាយសភា វាជាពេលវាលាដែលពួកគេទទួលបានអថប្រយោជន៍ លើគូរប្រកួតប្រជែងរបស់គេ ក៏ដូចជាឧិកាសល្អក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះ។ សំរាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិញ គឺគ្រាន់តែជា”ឧិកាសល្អ”​ ប៉ុនែ្តមិនគ្រាប់គ្រាន់ឡើយ។ ពួកគេរង់ចាំពេលដែលគេអាចបំពេញទំនុកចិត្តលើភាពមិនបរាជ័យមួយបាន។

ការបោះក្នុងអំឡុងពាក់កណ្តាលឆ្នាំអាចឆាប់ពេក ដើម្បីអាចសំរេចភាពជោគជ័យបាន អ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលអាចកេងចំនេញពីខ្ទង់ចំណាយសំរាប់ឆ្នាំសារពើព័ន្ធ២០១១​ លើគំរោងវាយតំលៃនៅក្រោមគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់គេ។ ការវាយតំលៃគំរោងទាំងនោះអាចធ្វើអោយបោះឆ្នោតមានភាពរីករាយ។ អ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលអាចមាន ផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូតំណែង ការិយាល័យនៅក្នុងខែមេសា ដូច្នេះគេដាក់ភាពទុកចិត្តរបស់គេទៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតផ្សេងៗគ្នានឹងឈានមកដល់ខាងមុខនេះហើយ។​ យ៉ាងណាក៏ដោយ ការគ្រប់គ្រងបែបពួតដៃគ្នាអាចទទួលផលប្រយោជន៍ បើទោះជាច្រើនឈរជើង​ បានយូរហូតដល់ពេលគេដោះដៃលើគំខ្ទង់ចំណាយឆ្នាំសារពើព័ន្ធ២០១២ ហើយនិងការផ្លាស់ ខុដការល័យប្រចាំឆ្នាំនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំក្រោយ។ នេះអាចមានលទ្ធិភាពធ្វើអោយមានការ ទុកចិត្តទៅលើអ្នកសង្កេតការ ដែលការរំលាយសភានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហា ឬកញ្ញា។
ប៉ុន្តែការពន្យាពេលយួមិនជាឧិកាសល្អសំរាប់ឈ្នះឆ្នោតឡើយ។ លោកជួន លីផៃ ជាអ្នកប្រៀនប្រដៅអាប់ភីសីត ហើយក៏ជាអតិតមេប្រជាធិបតេយ្យ បានបញ្ញប់ដំណែងរបស់គាត់ ពេលគាត់បានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលើកទីពី បន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនាឆ្នាំ១៩៩៧។ ប៉ុនែ្ត គណបក្សលទិ្ធប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះធ្លាក់អំណាចទៅវិញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ២០០១។

អាប់ភីសីតមានការលំបាកក្នុងការសំរេចចិត្តអំពីរឿងរំលាយសភា។ ប៉ុន្តែការសំរេចចិត្ត ដ៏សំខាន់ចំពោះគាត់នោះ ទំនងជារកឧិកាសល្អសំរាប់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការឈ្នះឆ្នោត៕

ឥលូវនេះចិនបានដើហួសប្រទេសជប៉ុនទៅហើយដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបន្ទាប់ពីអាមេរិក។ ប្រទេស
Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: